Rejs po Nilu 8 dni

  • 11.jpg1

Wycieczki Hurghada – Rejs

Dzień pierwszy

Transfer do Luksoru

Zaokrętowanie na statk

kolacja

Dzień drugi

Śniadanie

Zwiedzanie kompleksu świątynnego w Karnaku

Zwiedzanie świątyni luksorskiej

Wizyta w instytucie papirusu

Obiad

Rejs w kierunku Esny i Edfu

Kolacja

Dyskoteka

Dzień trzeci

Śniadanie

Zwiedzanie świątyni Boga Horusa w Edfu

Rejs w kierunku KomOmbo

Obiad

Zwiedzanie świątyni Boga Sobka i Horusa Starszego w KomOmbu

Rejs w kierunku Asuanu

Kolacja

Dyskoteka

Dzień czwarty

Śniadanie

Zwiedzanie Asuanu: tama asuańska, kamieniołomy z niedokończonym obeliskiem królowej Hatszepsut, wizyta w pałacu perfum

Obiad

Czas wolny w Asuanie (możliwość skorzystać z dodatkowych wycieczek fakultatywnych np. Ogród botaniczne, wioska nubijska)

Kolacja

Show nubijski

Dzień piąty

Śniadanie

Czas wolny w Asuanie – możliwość skorzystać z dodatkowych wycieczek fakultatywnych np. Abu Simbel

Obiad

Czas wolny w Asuanie – możliwość skorzystać z dodatkowych wycieczek np. Świątynia Izydy na wyspę File

Kolacja

Dyskoteka

Rejs w kierunku KomOmbu

Dzień szósty

Śniadanie

Rejs w kierunku Edfu i Esny

Obiad

Rejs w kierunku Luksoru

Kolacja

Pokaż tańca brzucha i derwisza

Dzień siódmy

Śniadanie

Zwiedzanie zachodniego brzegu Luksoru: Dolina Królów, Świątynia Hatszepsut, Kolosy Memnona, wizyta w wytworni alabastru

Obiad

Czas wolny w Luksorze – możliwość skorzystania z dodatkowych wycieczek fakultatywnych

Kolacja

Dyskoteka

Dzień ósmy

Śniadanie

Wyokrętowanie

Transfer do Hurghady

 

Wycieczki fakultatywne

W Luksorze:
Muzeum mumifikacji 30$
Muzeum luksorskie 30$

W Asuanie:
Ogród botaniczne 30$
Wioska nubijska 30$
Ogród botaniczne + Wioska nubijska 50$
Świątynia Izydy na wyspę File 40$
Abu Simbel 70$